Privacybeleid

Holiday Concept B.V. respecteert de privacy van bezoekers op haar site en doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen.

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf te verschaffen en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Er zijn situaties waarbij wij informatie vragen om met u te corresponderen, uw aankoop te verwerken of u desgewenst te informeren over acties en aanbiedingen via onze nieuwsbrief. U kunt Holiday Concept B.V. te allen tijde vragen om de door u verstrekte gegevens te corrigeren of te laten wijzigen en/of verwijderen.

Persoonlijke gegevens
Holiday Concept B.V. stelt persoonlijke gegevens onder geen beding en zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:
• aan derden die worden ingeschakeld voor uw reservering
• als Holiday Concept B.V. hier wettelijk toe verplicht wordt
• om de rechten van de gebruiker of de rechten van Holiday Concept B.V. zelf te beschermen

Gegevens prijsvragen en acties
Bij een prijsvraag of een actie kunnen wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres vragen. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaars op de hoogte te stellen en om de reacties op de actie te meten.

Veilig betalen
Voor de beveiliging van uw gegevens gebruiken wij Secure Socket Layers (SSL). Dit is een beveiligingssysteem voor Internet waarmee tijdens het Online aankoopproces de informatie-uitwisseling tussen u en onze site wordt gecodeerd. Hierdoor wordt alle informatie onleesbaar voor derden en zijn uw betalingsgegevens beveiligd. Een pagina is beveiligd als u op uw scherm onderaan de pagina een slotje ziet. De meeste browsers ondersteunen SSL. Mocht u daar niet zeker van zijn, controleer dan de browsergegevens bij uw Internet Service Provider.

IP adressen en cookies
De webserver van Holiday Concept B.V. verzamelt automatisch IP-adressen. Een IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk geïdentificeerd kunnen worden, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden.

Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Holiday Concept website wordt een cookie aangemaakt en geraadpleegd. Wij gebruiken IP-adressen en cookies om onze website te beheren, het gebruik te volgen, trends te analyseren en om algemene informatie te verzamelen. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet leiden tot vaststelling van uw identiteit.

Links
De Holiday Concept website kan links naar andere websites en/of bronnen bevatten. Holiday Concept draagt voor het privacybeleid van andere sites geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen. Wij raden u aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u daar enige persoonsgegevens verstrekt. Holiday Concept zal de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld.